Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 13:46:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Praehistorica Posnaniensia (segment C pozycja 1351, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 21:18:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Networks of trade in raw materials and technological innovations in Prehistory and Protohistory an archaeometry approach
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:40:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2018 06:59:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:40:20 przez:
Źródło
El problema de las "imitaciones" durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental. Entre el concepto y el ejemplo
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2018 06:14:46 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 19:40:03 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 08:34:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 22)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Niepełnosprawność i Rehabilitacja (segment B pozycja 1688, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Niepełnosprawność i Rehabilitacja (segment B pozycja 1688, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 14:35:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Praehistorica Posnaniensia (segment C pozycja 1351, 10 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 14:47:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2018 06:59:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Phoenicia
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 12:48:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne (segment B pozycja 2820, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:48:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Trabajos de Prehistoria (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11258, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 19:56:40 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2018 06:14:46 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 15:27:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne (segment B pozycja 2820, 4 pkt.)
Rok
2015
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 19:57:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne (segment B pozycja 2820, 4 pkt.)
Rok
2015