Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
The 4th International Environmental Best Practices Conference "Biorefinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development", 8-12 September 2013, Olsztyn, Poland : book of abstracts and summaries / editors: Janusz Gołaszewski, Mirosław Łuczyński
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:12:20 przez:
Źródło
Bulgarian Journal of Agricultural Science (segment A pozycja 1803, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Industrial Crops and Products (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4904, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:25:48 przez:
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:04:57 przez:
Źródło
Energy (segment A pozycja 3372, 45 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:01 przez:
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:12:31 przez:
Źródło
Architektura Krajobrazu (segment B pozycja 226, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:21:19 przez:
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:27:02 przez:
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering. A (segment B pozycja 607, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 09:03:53 przez:
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/10/2019 03:36:37 przez:
Źródło
BAROMETR REGIONALNY (segment B pozycja 310, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:13:21 przez:
Źródło
BAROMETR REGIONALNY (segment B pozycja 310, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:34:11 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 11:21:38 przez:
Źródło
Czysta Energia
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:32:10 przez:
Źródło
Renewable Energy (segment A pozycja 10113, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Biorafineria lignocelulozowa : uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne / pod redakcją Mariusza Stolarskiego i Janusza Gołaszewskiego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:29:20 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2013