Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2020 03:31:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Cuprum : Czasopismo Naukowo-Techniczne Gornictwa Rud (4pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 520, 4 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/09/2019 13:44:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud (4pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 520, 4 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:14:18 przez:
Źródło
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność. KOMTECH 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 13:14:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 12:59:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
KOMTECH 2016. Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 13:16:22 przez:
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 08:48:41 przez:
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:09:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:55:17 przez:
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 10:09:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:14:16 przez:
Źródło
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność. KOMTECH 2015
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 10:55:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
KOMTECH 2016. Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2020 03:31:43 przez:
Źródło
Budownictwo i Architektura (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 410, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/10/2019 09:20:56 przez:
Źródło
Budownictwo i Architektura (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 410, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:55:17 przez:
Źródło
Wiadomości Górnicze (segment B pozycja 2806, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:29:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 03:02:47 przez:
Źródło
Wspólne Sprawy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:55:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:08:02 przez:
Źródło
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność. KOMTECH 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:14:16 przez:
Źródło
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność. KOMTECH 2015
Rok
2015