Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 11:55:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nauki przyrodnicze. Cz. 1
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Medical and Biological Sciences (segment B pozycja 1562, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 11:55:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nauki przyrodnicze. Cz. 1
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 22:56:28 przez:
Źródło
Chemistry of Natural Compounds (segment A pozycja 2162, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 20:22:17 przez:
Źródło
Natural Product Research (segment A pozycja 8693, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
NATURAL PRODUCT RESEARCH (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8693, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2016 05:36:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. T. 4
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2016 14:27:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : IX konferencja
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:34:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (1) . Nauki inżynieryjne (inżynieria chemiczna) : materiały Konferencji Młodych Naukowców - V Edycja – Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:34:45 przez:
Źródło
Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (1) . Nauki inżynieryjne (inżynieria chemiczna) : materiały Konferencji Młodych Naukowców - V Edycja – Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 16:33:19 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 11:55:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nauki przyrodnicze. Cz. 4
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/08/2016 03:02:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - Nowe trendy w naukach przyrodniczych, IV edycja. Cz. 11, Nauki przyrodnicze. T. 1
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 16:37:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wiadomości Chemiczne (segment B pozycja 2803, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 16:52:32 przez:
Źródło
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (segment A pozycja 11737, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/08/2016 03:02:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Inwestycja w innowacje. T. 1
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:32:24 przez:
Źródło
Medicinal Chemistry
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:58 przez:
Źródło
Annals of Animal Science (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 735, 20 pkt.)
Rok
2017