Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Reintegracja – Edukacja – Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Historii Wychowania (segment B pozycja 373, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2018 07:01:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik SNPL (Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Edukacyjne (segment C pozycja 3593, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Praca Socjalna (segment B pozycja 1936, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Praca Socjalna (segment B pozycja 1936, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Praca Socjalna (segment B pozycja 1936, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 09:19:13 przez:
Źródło
W kręgu działań pomocowych i poradniczych
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
SOCIALIA 2015. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
W kręgu działań pomocowych i poradniczych
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/09/2019 12:46:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/09/2019 12:46:09 przez:
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:55:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dziecko i dzieciństwo : wybrane konteksty badań
Rok
2017