Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2020 12:26:55 przez:
Źródło
Advances in Social & Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 27–31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:49:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:58:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:58:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Procedia Manufacturing
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:25 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:58:46 przez:
Źródło
Procedia Manufacturing
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 21:24:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Occupational Safety and Hygiene IV
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Occupational Safety and Hygiene IV
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Occupational Safety and Hygiene IV
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:36:02 przez:
Źródło
Advances in social and organizational factors
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Occupational Safety and Hygiene SHO2016 : proceedings book
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie (segment B pozycja 2986, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:25 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 21:44:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" (segment B pozycja 1440, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:24 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 17:31:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" (segment B pozycja 1440, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2020 03:30:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Problemy Jakości (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2018, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management Systems in Production Engineering (segment B pozycja 1530, 9 pkt.)
Rok
2014