Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 14:47:48 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:18 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:20:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research (segment B pozycja 1233, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:43 przez:
Źródło
Pharmacological Reports (segment A pozycja 9378, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Forum Zakażeń (segment B pozycja 779, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Forum Zakażeń (segment B pozycja 779, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Medical Problems (segment B pozycja 1565, 3 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/07/2018 03:24:13 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2018 13:02:24 przez:
Źródło
Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/09/2019 03:56:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Emergency Medical Service
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:22:42 przez:
Źródło
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1329, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:20:29 przez:
Źródło
Health Problems of Civilization (segment B pozycja 872, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Pharmacological Reports (segment A pozycja 9378, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Forum Zakażeń (segment B pozycja 779, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2019 03:24:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Anaesthesiology Intensive Therapy (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 141, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:29:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Opieka Okołooperacyjna
Rok
2013