Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:49 przez:
Źródło
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:05 przez:
Źródło
Herba Polonica (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 878, 14 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:56 przez:
Źródło
Peri-urban futures: Scanarios and models for land use change In Europe
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:56 przez:
Źródło
Peri-urban futures: Scanarios and models for land use change In Europe
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:49 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:23 przez:
Źródło
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:57:06 przez:
Źródło
Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe
Rok
2013