Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:17 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS (segment A pozycja 5326, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/11/2019 10:08:43 przez:
Źródło
Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19-22 września 2017. Różne Oblicza Toksykologii, Materiały konferencyjne, Streszczenia doniesień
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:17 przez:
Źródło
CHEMISTRY & BIODIVERSITY (segment A pozycja 2150, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:21 przez:
Źródło
Law and Forensic Science (segment B pozycja 1462, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:17 przez:
Źródło
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE (segment A pozycja 7396, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:21 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/10/2019 16:08:32 przez:
Źródło
Recent Advances in Doping Analysis (25) Proceedings of the Manfred Donike Workshop 35th Cologne Workshop on Dope Analysis 5th to 10th March 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:24 przez:
Źródło
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION, FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRY (segment B pozycja 2133, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:24 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:24 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 13:37:43 przez:
Źródło
Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19-22 września 2017. Różne Oblicza Toksykologii, Materiały konferencyjne, Streszczenia doniesień
Rok
2017