Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2018 11:44:51 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 6)
+ 6
Źródło
II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’17) , Lublin, Poland, November 23-25, 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:21:13 przez:
Źródło
Przegląd Lekarski (segment B pozycja 2079, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:31:05 przez:
Źródło
Przegląd Lekarski (segment B pozycja 2079, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:36 przez:
Źródło
Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2119, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 10:38:13 przez:
Źródło
Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych : przegląd aktualnej tematyki badawczej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2018 13:35:47 przez:
Źródło
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:53:51 przez:
Źródło
Studium badawcze młodych akustyków
Rok
2016