Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 07:46:17 przez:
Źródło
Didaskalia (segment B pozycja 580, 14 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:37:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:02:56 przez:
Źródło
International Journal of Environmental Research (segment A pozycja 5226, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 14:56:30 przez:
Źródło
Procedings of the 13 th International Conference Microelements in Agriculture and Environment
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:22:23 przez:
Źródło
WATER AIR AND SOIL POLLUTION (segment A pozycja 11549, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:18 przez:
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering A (segment B pozycja 607, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (segment A pozycja 3684, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:51 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:22:24 przez:
Źródło
Wiadomości Chemiczne (segment B pozycja 2803, 7 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 12:35:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Endocrinology adult and pediatric. Vol. 1. Ed. J. Larry Jameson, Leslie J. De Groot.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Engineering Transactions (segment B pozycja 669, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 03:28:30 przez:
Źródło
POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE (segment B pozycja 1906, 12 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/09/2019 13:29:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Encyclopedia of Personality and Individual Differences
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Limnological Review (segment B pozycja 1473, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:34:39 przez:
Źródło
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:51 przez:
Źródło
Archives of Environmental Protection (segment A pozycja 1050, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 08:31:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Chromatografia jonowa 2013 / praca zbiorowa pod red. Rajmunda Michalskiego
Rok
2013