Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:30:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Quaternaria (segment B pozycja 2567, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:30:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY (segment A pozycja 7135, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 13:25:31 przez:
Źródło
Limnological Review (segment B pozycja 1473, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:35:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 12:57:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Quaternaria (segment B pozycja 2567, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 14:39:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Limnological Review (segment B pozycja 1473, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2019 03:26:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:00:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:46:54 przez:
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 09:07:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Advances in Oceaography and Limnology
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:00:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013