Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 06:09:37 przez:
Źródło
Żywność dla przyszłości, XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywnieniu PAN / redaktor merytoryczny Anna Pęksa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:35:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH (segment A pozycja 422, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:35:03 przez:
Źródło
Journal of Membrane Biology (segment A pozycja 6913, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:35:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING (segment A pozycja 6514, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:34:59 przez:
Źródło
Food Chemistry (segment A pozycja 3985, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:46 przez:
Źródło
FOOD CHEMISTRY (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3985, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Essential Oil Bearing Plants (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6431, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:45 przez:
Źródło
Bulgarian Chemical Communications (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1802, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:34:58 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:34:59 przez:
Źródło
FOOD HYDROCOLLOIDS (segment A pozycja 3989, 45 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:34:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
STARCH-STARKE (segment A pozycja 10905, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:13 przez:
Źródło
European Food Research and Technology (segment A pozycja 3586, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11420, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
FOOD HYDROCOLLOIDS (segment A pozycja 3989, 45 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 19:11:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności: Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza
Rok
2015