Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2019 14:15:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. 1. Tom 2. Energetyka, Środowisko
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 20:09:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
World Scientific News (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2858, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 20:09:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. 3. Tom. 1.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 13:29:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2019 14:15:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. 3. Tom. 1.
Rok
2015