Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY (segment B pozycja 1799, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:50:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:22 przez:
Źródło
Polish Journal of Chemical Technology (segment A pozycja 9600, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:57:02 przez:
Źródło
Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:18 przez:
Źródło
INFRAEKO 2016. nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków]
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:22 przez:
Źródło
PRZEMYSL CHEMICZNY (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2013