Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2019 11:35:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village: proceedings of 1 st International Conference on Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 26-27 April 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 02:25:01 przez:
Źródło
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL WELFARE SCIENCE (segment A pozycja 5868, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:04:28 przez:
Źródło
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6108, 30 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2019 11:35:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 14:00:32 przez:
Źródło
IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : Symposium Proceedings / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:49 przez:
Źródło
BMC Cancer (segment A pozycja 1604, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:36 przez:
Źródło
Oncotarget (segment A pozycja 9067, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:22:58 przez:
Źródło
Tumori (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11382, 15 pkt.)
Rok
2017