Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:22:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:04:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:49:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:22:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:59:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Organizacje pozarządowe a samorząd - 25 lat doświadczeń / redakcja naukowa: Urszula Szymańska, Piotr Majer, Monika Falej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Współczesne konteksty bezpieczeństwa
Rok
2016