Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:32:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA (segment B pozycja 54, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza : perspektywa gender / pod red. Janiny Sawickiej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / [red. nauk. Aleksandra Chlebicka]
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 54, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Turystyka na Mazowszu : stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej i Agaty Balińskiej
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2013, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:25:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (segment B pozycja 2013, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Management of sustainable development in rural areas : at local and regional scales
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:56:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics
Rok
2016