Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 13:12:41 przez:
Źródło
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów / pod red. Grażyny Łaskiej
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:19 przez:
Źródło
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9549, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:20:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:19 przez:
Źródło
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9501, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 23:23:05 przez:
Źródło
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA (segment B pozycja 622, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:28:02 przez:
Źródło
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY (segment A pozycja 8900, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 23:23:05 przez:
Źródło
KOSMOS (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 01:37:36 przez:
Źródło
Rożnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja.
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 01:31:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 13:12:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:25:21 przez:
Źródło
Acta Geophysica (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 139, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 03:25:12 przez:
Źródło
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (segment A pozycja 9549, 35 pkt.)
Rok
2016