Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:38:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:38:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rynek pracy wobec zmian demograficznych.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 14:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w <I>Starym</I> Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 14:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w <I>Starym</I> Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 14:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w <I>Starym</I> Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 02:08:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:38:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
System wsparcia dla osób starszych w środowisku zamieszkania: przegląd sytuacji, propozycja modelu
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:37:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Losy zawodowe absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:21:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Losy zawodowe absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 08:47:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:38:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Gegen Jugendarbeitslosigkeit : Innovative Ideen, Modelle, Strategien
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
QSE (International Journal of Qualitative Studies in Education) (segment C pozycja 2983, 25 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:37:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wyzwania XXI wieku : ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. T. 3 .
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 126)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 29)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Polityka Społeczna (segment B pozycja 1889, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Polityka Społeczna (segment B pozycja 1889, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 23:25:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Empowerment o polityce aktywnej integracji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 14:48:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035 : aspekty teoretyczne i praktyczne
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 11:18:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Rok
2016