Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design M2D2015 : 26-30 July 2015, P. Delgada/Azores
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/01/2020 20:32:30 przez:
Źródło
Optical Materials Express (segment A pozycja 9104, 40 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Budownictwo ogólne
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:35:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Concrete solutions : proceedings of Concrete Solutions, 6th International Conference on Concrete Repair, Thessaloniki, Greece, 20-23 June 2016
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Źródło
Structural health assessment of timber structures : proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS'15, 9-11 September 2015 Wroclaw, Poland. Vol. 1
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Źródło
Journal of Civil Engineering and Management (segment A pozycja 6110, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Procedia Engineering
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:30:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Budownictwo i Architektura (segment B pozycja 410, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
World Engineering Education Forum, WEEF 2015 : Engineering Education for a Resilient Society : International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), Florence, Italy, 20-24.09.2015 : conference proceedings
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
2013 2nd International Conference on Advances in Computer Science and Engineering, CSE 2013 : Los Angeles, CA, USA, July 1-2, 2013 : proceedings
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archives of Civil and Mechanical Engineering (segment A pozycja 1039, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Procedia Engineering
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:11:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Procedia Engineering
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:35:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
9th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2016 : Seville (Spain), 14-16 November 2016 : conference proceedings
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Integraciâ, partnerstvo i innovacii v stroitel´noj nauke i obrazovanii : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, Moskva, 16-18 oktâbrâ 2013 : sbornik dokladov
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały Budowlane (segment B pozycja 1539, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały Budowlane (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1539, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:52 przez:
Źródło
Materiały Budowlane (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1539, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:56 przez:
Źródło
International Journal of Cardiology (segment A pozycja 5139, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 13:03:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Procedia Engineering
Rok
2015