Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 14:15:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Optical Materials (segment A pozycja 9103, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:17 przez:
Źródło
Gospodarka Wodna (segment B pozycja 858, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, Olsztyn 27-28 kwietnia / pod red. Joanny A. Pawłowicz, Elżbiety Szafranko
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 06:52:51 przez:
Źródło
Electromagnetic Compatibility Magazine, IEEE
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Physical Chemistry. C (segment A pozycja 7204, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:55:41 przez:
Źródło
Journal of Physical Chemistry C (segment A pozycja 7204, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
"Świat dziecka". T. 5
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:51 przez:
Źródło
Optical Materials (segment A pozycja 9103, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Molecular Modeling (segment A pozycja 6962, 25 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 13:37:31 przez:
Źródło
Eksploatacja budowli piętrzących – diagnostyka i zapobiegnie zagrożeniom
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:01:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zapiski z Pogranicza
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 11:18:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 21:46:44 przez:
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:31:24 przez:
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej
Rok
2016