Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:17:45 przez:
Źródło
Archives of Acoustics (segment A pozycja 1032, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:26:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 32)
Źródło
Forest Pathology (segment A pozycja 4017, 30 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 11:26:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 34)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 21:59:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:53 przez:
Źródło
Przegląd Epidemiologiczny (segment B pozycja 2064, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/06/2018 12:22:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy : sacrum-profanum : prace ofiarowane księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 14:08:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Argenti fodina 2014 : zbornik prednasok z medzinarodnej konferencie Argenti fodina 2014, ktora sa konala v dnoch 10.-12. septembra 2014 v Banskej Stiavnici
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:44:20 przez:
Źródło
Electronics World (segment A pozycja 3325, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:44:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Średniowiecze Polskie i Powszechne (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2650, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:26:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 66)
Źródło
Forest Pathology (segment A pozycja 4017, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:20:54 przez:
Źródło
Przegląd Archeologiczny (segment C pozycja 2961, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Central European Journal of Biology (segment A pozycja 2081, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 07:27:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Modern Phytomorphology
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 11:09:05 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:45:34 przez:
Źródło
Genetica (segment A pozycja 4182, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Phytoparasitica (segment A pozycja 9507, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2013