Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:37:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 572, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/09/2019 03:33:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
PLoS One (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2017 21:42:16 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (segment A pozycja 7218, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annals of Animal Science (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 735, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 17:51:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2018 05:15:41 przez:
Źródło
Nadciśnienie tętnicze : współczesna diagnostyka i podstawy terapii / / pod red. A. Januszewicza, A. Więcka, P. Hoffmana, A. Klisiewicz, A. Prejbisza, I. Michałowskiej, M. Januszewicz
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2018 05:15:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 6)
Źródło
Hipertensjologia : patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego / / pod red. Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza, Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, Krzysztofa Narkiewicza, Aleksandra Prejbisza, Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej Teatralnej, Filmowej, Radiowej, Telewizyjnej (segment B pozycja 572, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Journal of Veterinary Research (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 08:55:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
„Castellum, civitas, urbs“ – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa – Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA (segment B pozycja 580, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA (segment B pozycja 580, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/09/2018 08:54:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
NUTRITION (segment A pozycja 8997, 30 pkt.)
Rok
2013