Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Polish Journal of Ecology (segment A pozycja 9601, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 14:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
A house in a city : properties of an architectural thing. Vol. 7
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 14:26:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2018 01:04:00 przez:
Źródło
Challenging problems and solutions in intelligent systems
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:43:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/11/2018 11:58:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 934, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:24 przez:
Źródło
Journal of Theoretical and Applied Mechanics (segment A pozycja 7684, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:01:04 przez:
Źródło
Proceedings of ICSPCS 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:04:04 przez:
Źródło
4th Transport Systems Telematics Conference (TST)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2019 12:45:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archives of Electrical Engineering (segment B pozycja 231, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 18:49:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Universal Journal of Communications and Network
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2018 21:45:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (segment B pozycja 1537, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2018 21:48:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wrocław University of Technology. Studies and Research (segment B pozycja 1975, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:39 przez:
Źródło
Inżynieria i Budownictwo (segment B pozycja 1121, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 21:02:33 przez:
Źródło
Inżynieria i Budownictwo (segment B pozycja 1121, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2019 12:27:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Czasopismo Techniczne (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2018 13:45:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
2017 International Symposium on Electrical Machines : Nałęczów, Poland, 18-21 June 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:52 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2019 12:27:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika = Technical Transaction. Electrical Engineering (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
ECOLOGICAL QUESTIONS (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 608, 13 pkt.)
Rok
2017