Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
PLANT JOURNAL (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9541, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:24 przez:
Źródło
Journal of Ecological Engineering (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1216, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:16:02 przez:
Źródło
Amsterdam'14 [Dokument elektroniczny]. experience the energy : 76\textsuperscript{th} EAGE conference \& exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 05:21:24 przez:
Źródło
Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:23:42 przez:
Źródło
Basin Research (segment A pozycja 1363, 35 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:37:13 przez:
Źródło
Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 12:07:02 przez:
Źródło
JOURNAL OF APPLIED GENETICS (segment A pozycja 5886, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:55 przez:
Źródło
Nafta-Gaz (segment B pozycja 1650, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Wiadomości Naftowe i Gazownicze (segment B pozycja 2811, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:30 przez:
Źródło
Annales Societatis Geologorum Poloniae (segment A pozycja 724, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:14:21 przez:
Źródło
Marine and Petroleum Geology (segment A pozycja 8163, 35 pkt.)
Rok
2015