Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 03:30:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY (segment A pozycja 10209, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:26:38 przez:
Źródło
EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY (segment A pozycja 3695, 20 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 23:14:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 09:40:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments. Abstract book
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 03:30:19 przez:
Źródło
SCIENTIFIC REPORTS OF THE NATURE PUBLISHING GROUP (segment A pozycja 10555, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 16:24:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 14)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej: XXI Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", 1-5.09.2014 Augustów. Abstrakty
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:12:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 14)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2017 03:28:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY (segment A pozycja 10209, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2017 03:28:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 70)
Źródło
VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY (segment A pozycja 11474, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/09/2018 03:32:35 przez:
Źródło
JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7324, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2017 03:28:00 przez:
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 23:33:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps.
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 08:04:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2017 03:27:59 przez:
Źródło
RADIOCARBON (segment A pozycja 10038, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:14:19 przez:
Źródło
Inżynieria Internetu Przyszłości. Część 2
Rok
2013