Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:26:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA (segment B pozycja 536, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:40:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Inżynieria dla Środowiska : materiały Konferencji Naukowej, Przemyśl, 15-16 września 2015 r.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:26:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 08:54:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 23:12:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:40:04 przez:
Źródło
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowożytnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 18:46:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:15:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Modelowanie Inżynierskie (segment B pozycja 1623, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:14:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność. KOMEKO 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:15:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Maszyny Górnicze (segment B pozycja 1538, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/05/2017 14:03:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny] (segment B pozycja 1417, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:14:17 przez:
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność. KOMEKO 2014
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:53:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:03:45 przez:
Źródło
Catalysis Science & Technology (segment A pozycja 2023, 35 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA (segment B pozycja 536, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:40:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Inżynieria dla Środowiska : materiały Konferencji Naukowej, Przemyśl, 15-16 września 2015 r.
Rok
2015