Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:17:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 10:02:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (segment B pozycja 3022, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (segment B pozycja 650, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 08:59:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (segment B pozycja 650, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie Publiczne (segment B pozycja 2921, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
e-mentor (segment B pozycja 663, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:47:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE (segment B pozycja 1437, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD ORGANIZACJI (segment B pozycja 2090, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:19:05 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:13:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Organizacja i Kierowanie (segment B pozycja 1771, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU (segment B pozycja 986, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
e-mentor (segment B pozycja 663, 15 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:53:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Oeconomia Copernicana (segment B pozycja 1733, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:40:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2105, 7 pkt.)
Rok
2017