Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 10:49:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 31)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 01:30:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:31:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 20:38:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Medycyna Praktyczna (segment B pozycja 1585, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Sądowy (segment B pozycja 2113, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 14:42:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 17:44:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Z problematyki funkcji procesu karnego
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 16:46:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Sądowy (segment B pozycja 2113, 11 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 09:25:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Zasada legalizmu w procesie karnym
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 20:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prokuratura i Prawo (segment B pozycja 2045, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Podatkowy (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2095, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 01:32:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/02/2019 21:40:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Podatkowy (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2095, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 08:51:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin..
Rok
2014