Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:26:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 03:34:05 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 03:34:05 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 03:34:05 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Psychologie sportu v praxi 2016 aneb sport - pruvodce životem : 7. ročník odborné mezinárodní konference : sborník konferenčních abstraktu = 7th International Conference : Sport psychology in practice 2016 - sport as a life guide : book of abstracts / ed. Hana Válková, Michal Vičar, Dagmar Heiland Trávníková, Pavel Trochta
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/05/2019 03:56:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Studia sportiva
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:28 przez:
Źródło
Journal of Health Sciences (segment B pozycja 1255, 5 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Osoba - sport, wychowanie, zdrowie / red. Hanna Żukowska, Alicja Kostencka, Mariusz Klimczyk, Krzysztof Buśko, Radosław Muszkieta
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 21:02:33 przez:
Źródło
Mosty (segment B pozycja 1636, 3 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Pohybová aktivita a zdravý životný štýl : recenzovaný zborník vedeckých prác / ed. Lubomír Král, Eva Králová, Zdenka Krajèovièová, Vladimír Meluš
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Health Sciences (segment B pozycja 1255, 5 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/05/2019 11:28:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 03:34:05 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:26:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 21)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV : zbornik vedeckých prác / ed. P. Krška
Rok
2015