Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:08 przez:
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 17:04:13 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:56:51 przez:
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:56:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:56:51 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/05/2019 12:07:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 12:10:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:56:51 przez:
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 15:36:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 14:52:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (segment B pozycja 2490, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 14:52:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Elbingensia (4pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 20, 4 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2019 10:38:42 przez:
Źródło
Planowanie przestrzenne w procesie kształtowania subregionu Zalewu Wiślanego
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2019 10:38:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Planowanie przestrzenne w procesie kształtowania subregionu Zalewu Wiślanego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 14:53:15 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3008, 8 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 15:53:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2019 11:19:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:56:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Baltic Transport Journal
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2019 11:20:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPEJSKIEJ PERSPEKTYWIE. PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SEKTORA PUBLICZNEGO I GOSPODARCZEGO W WARUNKACH ZMIAN
Rok
2017