Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 17:04:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 11:20:25 przez:
Źródło
Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIX konferencja naukowa : referaty, Zakopane, 25-27 stycznia 2016
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:42 przez:
Źródło
American Journal of Mens Health (segment A pozycja 564, 20 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 21:44:32 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2018 16:43:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo - efektywność - niezawodność : monografia : praca zbiorowa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:38 przez:
Źródło
Napędy i Sterowanie (segment B pozycja 1652, 5 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 21:00:36 przez:
Źródło
Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 16:34:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze : wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 16:42:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 09:00:56 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:34:39 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Human Movement (segment B pozycja 897, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 21:44:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nauki ekonomiczne w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:35 przez:
Źródło
Inżynieria i Ochrona Środowiska (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1122, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 17:00:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Rok
2014