Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Combustion Engines (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2020 04:03:35 przez:
Źródło
MATEC Web of Conferences
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2020 03:27:49 przez:
Źródło
Combustion Engines (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:33:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 17:35:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2020 03:27:49 przez:
Źródło
Journal of KONES Powertrain and Transport (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1278, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technika Transportu Szynowego (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of KONES Powertrain and Transport (segment B pozycja 1278, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:33:26 przez:
Źródło
2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Mechanical and Transport Engineering (segment B pozycja 1293, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:58:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Logistyka
Rok
2015