Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 14:56:06 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 14:57:36 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Źródło
Combustion Engines (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 15:03:45 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Źródło
Technika Transportu Szynowego (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:18 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska (segment B pozycja 2971, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/01/2019 03:20:27 przez:
Źródło
Combustion Engines Silniki Spalinowe (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 15:48:23 przez:
Źródło
E3S Web of Conferences
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:33 przez:
Źródło
Journal of Polish CIMAC (segment B pozycja 1323, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:16 przez:
Źródło
Combustion Engines (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/01/2019 03:20:27 przez:
Źródło
Combustion Engines Silniki Spalinowe (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 17:21:54 przez:
Źródło
E3S Web of Conferences
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/01/2019 03:20:27 przez:
Źródło
Combustion Engines Silniki Spalinowe (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:17 przez:
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technika Transportu Szynowego (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 17:37:42 przez:
Źródło
E3S Web of Conferences
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:34 przez:
Źródło
Journal of Polish CIMAC (segment B pozycja 1323, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3058, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:33 przez:
Źródło
Journal of Polish CIMAC (segment B pozycja 1323, 5 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:33:11 przez:
Źródło
INAIR 2013 : International Conference on Air Transport, Prague, Czech Republic, 13 - 14 November 2014
Rok
2014