Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:34:59 przez:
Źródło
MEDICAL ONCOLOGY (segment A pozycja 8333, 20 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 09:15:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:35:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
European Review for Medical and Pharmacological Sciences (segment A pozycja 3749, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:35:00 przez:
Źródło
MEDICAL ONCOLOGY (segment A pozycja 8333, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:23 przez:
Źródło
Hematol. Oncol. (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4450, 25 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:45:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wyzwania współczesnej gerontologii.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 10:23:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:45:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wyzwania współczesnej gerontologii.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:27 przez:
Źródło
Centr. Eur. J. Immunol. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:45:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 09:15:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Choroby neurodegeneracyjne problemem XXI wieku. Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii.
Rok
2015