Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/11/2018 09:35:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Folia Bibliologica (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 739, 6 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 19:50:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:29:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 19)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/02/2017 10:33:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Toruńskie Studia Bibliologiczne (segment B pozycja 2740, 6 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 08:36:30 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 08:43:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014: praca zbiorowa
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 19:50:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Around the Book, the Library and Information: the present state – challenges – prospects: Studies and Essays
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/11/2017 10:52:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/11/2017 10:52:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 10:45:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bibliotekarz Lubelski (segment B pozycja 335, 4 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Forum Bibliotek Medycznych (segment B pozycja 763, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/11/2017 12:01:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
60 lat Wydziału Humanistycznego. Historia i teraźniejszość
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Toruńskie Studia Bibliologiczne (segment B pozycja 2740, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/06/2018 13:21:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Bibliologica (segment B pozycja 739, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 12:01:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: technologia informacyjna w służbie użytkownikowi
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 12:05:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2018 03:30:39 przez:
Źródło
Folia Bibliologica (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 739, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2018 03:30:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum (4pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 68, 4 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/09/2017 03:31:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Toruńskie Studia Bibliologiczne (segment B pozycja 2740, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/06/2018 03:28:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Bibliologica (segment B pozycja 739, 6 pkt.)
Rok
2016