Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY (segment A pozycja 10209, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:21:33 przez:
Źródło
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE (segment A pozycja 5921, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 03:21:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Warsztaty Archeobotaniczne
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 03:21:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Palaeobotanica (segment B pozycja 37, 14 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Archaeology of lake settlements IV-II mill. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms = Археология озерных поселений 4-2-го тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 12:33:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:56:58 przez:
Źródło
Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:13:13 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:56:57 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:51 przez:
Źródło
III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych" 19 marca 2014 Streszczenia referatów
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:51 przez:
Źródło
III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych" 19 marca 2014 Streszczenia referatów
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:16:47 przez:
Źródło
16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17–22 June 2013
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:24:38 przez:
Źródło
16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17–22 June 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA (segment B pozycja 167, 9 pkt.)
Rok
2015