Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316, Tom II
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Kometarz do artykułów 32-116
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:25:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II., wydanie I
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:25:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Ksiega jubileuszowa prof. zw. dr hab. Stanislawa Pikulskiego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Monitor Prawa Handlowego (segment B pozycja 1630, 3 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Markowi Bojarskiemu.Tom 1
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 14:08:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prawo konkurencji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO (segment B pozycja 2106, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Monitor Prawa Handlowego (segment B pozycja 1630, 3 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:54:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:25:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
+ 1
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:02:23 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/12/2016 03:01:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:16:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 14:44:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 11:58:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015