Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 01:32:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 12:26:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/01/2017 09:32:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:00:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 25)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 09:14:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Spory o realizm
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:20 przez:
Źródło
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1730, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:20 przez:
Źródło
Przegląd Geologiczny (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2069, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:15 przez:
Źródło
Archives of Thermodynamics (segment B pozycja 240, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/07/2019 12:15:48 przez:
Źródło
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika (segment B pozycja 2990, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2017 07:58:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 12:00:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego : realizacja i wyniki projektu POIS.05.01.00-00-327/10 oraz 356/2011/Wn-11/OP-WK-PS/D
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 01:35:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (segment B pozycja 145, 7 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 09:04:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 09:20:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Księga Pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. T. 4, Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 06:46:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
E3S Web of Conferences
Rok
2016