Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2018 13:13:47 przez:
Źródło
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna (segment B pozycja 16, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:04:51 przez:
Źródło
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna (segment B pozycja 16, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 11:22:29 przez:
Źródło
Congress of Polish Society of Medical Physics. 50th anniversary of PSMP
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:03:33 przez:
Źródło
Congress of Polish Society of Medical Physics. 50th anniversary of PSMP
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2018 12:58:23 przez:
Źródło
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (segment A pozycja 6829, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:03:42 przez:
Źródło
Current Applied Physics (segment A pozycja 2796, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 12:49:25 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (segment A pozycja 7210, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 11:30:38 przez:
Źródło
Proceedings of the World Congress on New Technologies (NewTech 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:03:24 przez:
Źródło
Proceedings of the World Congress on New Technologies (NewTech 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:40:56 przez:
Źródło
III Forum Polskiej Grupy EMR, Materiały Forum
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:04:39 przez:
Źródło
III Forum Polskiej Grupy EMR, Materiały Forum
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:04:41 przez:
Źródło
Proceedings of the World Congress on New Technologies (NewTech 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2018 13:13:47 przez:
Źródło
Proceedings of the World Congress on New Technologies (NewTech 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:04:35 przez:
Źródło
Proceedings of the World Congress on New Technologies (NewTech 2015)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 12:49:25 przez:
Źródło
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY (segment A pozycja 10034, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:04:10 przez:
Źródło
Proceedings of the 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 12:49:25 przez:
Źródło
CURRENT APPLIED PHYSICS (segment A pozycja 2796, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2018 13:13:47 przez:
Źródło
Congress of Polish Society of Medical Physics. 50th anniversary of PSMP
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/10/2019 15:03:44 przez:
Źródło
Congress of Polish Society of Medical Physics. 50th anniversary of PSMP
Rok
2015