Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Lesnoj Žurnal
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2019 14:29:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1919, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:55:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Przedsiębiorczość w turystyce
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Journal of Food Science and Technology (segment A pozycja 5239, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Food Chemistry (segment A pozycja 3985, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Journal of Apicultural Science (segment A pozycja 5865, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2019 14:29:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1919, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Apicultural Science (segment A pozycja 5865, 25 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 03:40:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 09:40:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
XXI Krajowa Konferencja pszczelarska w Częstochowie : Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich : Materiały konferencyjne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 04:05:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
XXV Biesiada u Bartnika : Pomóżmy pszczołom - pszczoły pomogą nam : Materiały konferencyjne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Natural Product Communications (segment A pozycja 8691, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:06 przez:
Źródło
Food Chemistry (segment A pozycja 3985, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:26:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Honey Analysis [Dokument elektroniczny]
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:42:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Apicultural Science (segment A pozycja 5865, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:24:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Agrophysica (segment B pozycja 8, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2018 03:26:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Agrophysica (segment B pozycja 8, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:24:52 przez:
Źródło
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (segment B pozycja 1120, 7 pkt.)
Rok
2013