Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:21 przez:
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:27 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:28 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:21 przez:
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:07:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
POLYMER COMPOSITES (segment A pozycja 9639, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Applied Polymer Science (segment A pozycja 5901, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (segment A pozycja 7688, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2018 06:14:46 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 19:40:03 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 16:56:43 przez:
Źródło
Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 18:36:18 przez:
Źródło
Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przetwórstwo Tworzyw (segment B pozycja 2140, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materials (segment A pozycja 8198, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:21 przez:
Źródło
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7688, 25 pkt.)
Rok
2017