Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:27:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (segment C pozycja 3729, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:15 przez:
Źródło
PLOS ONE (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:54 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:12:28 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 11:43:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Systemy i środki transportu samochodowego: wybrane zagadnienia
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 00:42:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dzieje Najnowsze (segment C pozycja 1058, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:27:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Sueco-Polonica (segment C pozycja 48, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:15 przez:
Źródło
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 668, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/12/2017 13:26:50 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:02 przez:
Źródło
NANOSCALE RESEARCH LETTERS (segment A pozycja 8670, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:40:04 przez:
Źródło
Bulletin  of  the  Veterinary  Institute  in  Pulawy (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/01/2018 12:34:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:15 przez:
Źródło
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 668, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:37:52 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:03:29 przez:
Źródło
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY (segment A pozycja 692, 45 pkt.)
Rok
2016