Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:19:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 08:40:58 przez:
Źródło
Opakowanie (segment B pozycja 1748, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:23:55 przez:
Źródło
OPAKOWANIE (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1748, 5 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 08:41:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nauki przyrodnicze. T. 1. Cz. 2
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 11:08:53 przez:
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (segment B pozycja 1976, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 03:20:58 przez:
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (segment B pozycja 1976, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:23:55 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 08:45:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:21:02 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2019 03:24:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Menopauzalny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8378, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Źródło
Polimery (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9599, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/10/2016 16:04:38 przez:
Źródło
Przemysł Spożywczy (segment B pozycja 2134, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 03:21:01 przez:
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (segment B pozycja 1976, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:38 przez:
Źródło
Journal of Nanomaterials (segment A pozycja 6987, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:55:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:23:55 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:55:21 przez:
Źródło
Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : IX konferencja
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2016 14:27:28 przez:
Źródło
Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : IX konferencja
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:34:47 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015