Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2019 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Onkologia w Praktyce Klinicznej (segment B pozycja 1744, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/06/2019 03:22:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Oncology in Clinical Practice/formerly Onkologia w Praktyce Klinicznej (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1744, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Experimental & Clinical Cardiology (segment A pozycja 3794, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:40:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza praktyka
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/06/2019 13:31:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza praktyka.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2019 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 01:35:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Repetytorium z kardiologii. : Koszyki pytań do egzaminu specjalizacyjnego. Tom 1.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 01:35:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Niepegylowana doksorubicyna liposomalna - zastosowanie w polichemioterapii nowotworów litych i chorób limfoproliferacyjnych.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/06/2019 13:31:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2019 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
OncoReview (segment B pozycja 1740, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/11/2019 03:22:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archives of Medical Science AMS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1061, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2017 03:21:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Future Oncology (segment A pozycja 4120, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2019 11:12:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Współczesne obrazowanie serca w praktyce klinicznej. Forum Ekspertów.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 07:08:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematologii.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
OncoReview (segment B pozycja 1740, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2017 03:21:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
ANTICANCER RESEARCH (segment A pozycja 882, 20 pkt.)
Rok
2015