Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (segment B pozycja 470, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 04:06:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu : Funkcjonowanie roślin i grzybów : Środowisko – eksperyment – edukacja
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 09:33:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 14:44:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 04:06:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Inżynieria i ochrona powietrza
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Mycologica (segment B pozycja 34, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (segment B pozycja 470, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (segment B pozycja 1799, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 04:06:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (segment B pozycja 650, 12 pkt.)
Rok
2013