Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 01:31:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2019 12:12:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:38:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 21:49:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:54:42 przez:
Źródło
Nowoczesne technologie produkcji żywności [Dokument elektroniczny]
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Frontiers in Plant Science (segment A pozycja 4076, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (segment B pozycja 375, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakopane 30.01-3.02.2017 r. Streszczenia referatów i posterów
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 20:38:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
STUDIA IURIDICA (segment B pozycja 2503, 11 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:39:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:25:03 przez:
Źródło
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2464, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 16:57:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9508, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Programme and Abstracts “Power of Fungi and Mycotoxins in Health and Disease”
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:43 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakopane 30.01-3.02.2017 r. Streszczenia referatów i posterów
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Orzecznictwo Sądów Polskich (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1777, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Państwo i Prawo (segment B pozycja 1793, 13 pkt.)
Rok
2014