Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2020 14:27:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część czwarta.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2019 08:00:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część czwarta.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:12 przez:
Źródło
Environmental Earth Sciences (segment A pozycja 3449, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:45 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2018 03:39:12 przez:
Źródło
HYDROBIOLOGIA (segment A pozycja 4608, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Polish Journal of Ecology (segment A pozycja 9601, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
LIMNETICA (segment A pozycja 8053, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 13:20:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 3, Environmental economics, education & accreditation in geosciences
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
BIOLOGIA (segment A pozycja 1471, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Limnological Review (segment B pozycja 1473, 12 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:37:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska)
Rok
2014