Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:56:52 przez:
Źródło
Turkish Journal of Field Crops (segment A pozycja 11396, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 00:26:55 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:11:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Environmental Biotechnology (segment B pozycja 672, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 13:53:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
eScience on Distributed Computing Infrastructure. Achievements of PLGrid Plus Domain-Specific Services and Tools
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/08/2018 12:25:43 przez:
Źródło
DIAMOND AND RELATED MATERIALS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3032, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 13:53:31 przez:
Źródło
eScience on Distributed Computing Infrastructure. Achievements of PLGrid Plus Domain-Specific Services and Tools
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:18 przez:
Źródło
Journal of Agricultural Science and Technology (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5820, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Canadian Journal of Animal Science (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1898, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2017 21:15:35 przez:
Źródło
Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:05:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ameryka Łacińska (segment B pozycja 136, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:17 przez:
Źródło
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING (segment A pozycja 8290, 45 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:50:22 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:31 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 01:32:05 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:44:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
AMERYKA ŁACIŃSKA (segment B pozycja 136, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 13:53:40 przez:
Źródło
eScience on Distributed Computing Infrastructure. Achievements of PLGrid Plus Domain-Specific Services and Tools
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 14:13:48 przez:
Źródło
COMPUTING AND INFORMATICS (segment A pozycja 2623, 15 pkt.)
Rok
2013